Çelik Konstrüksiyon Ev

Çelik Konstrüksiyon

Çelik Ev Nedir?

Taşıyıcı duvarları çelik profilden oluşturularak döşeme ve çatı panellerinin gerekli ankraj kurallarına uygun şekilde birleştirilmesinden oluşan hafif çelik taşıyıcı sisteme sahip evlere ‘çelik ev’ denir. Taşıyıcı duvar ve döşeme panellerini oluşturan çelik sistem profilleri, galvanize sıcak daldırma teknolojisiyle üretilen sıcak hadde rulo galvaniz saclardan, soğuk formda şekillendirilerek (cold – forming) üretilir. Malzemenin et kalınlığı 0,8 ile 2,5 mm. Arasında değişmektedir. Uniform aralıklarla dizilmiş duvar ve döşeme taşıyıcı elemanları, yatayda ve düşeyde ara elemanlarla birbirine bağlanır. Yatay yükleri karşılaması anlamında çapraz gergi elemanları ve yatay kuşaklar ile sistem giydirilir. Paneller arasında yük aktarımı yardımcı çelik ankraj elemanları vasıtası ile sağlanır. Aşırı zorlanan noktalarda dolu gövdeli çelik profiller de sisteme dahil edilebilir.
Bugünkü haline 1980’lerde ulaşan hafif çelik çerçeveli taşıyıcı sistemler, ilk olarak Almanya’da 1950’li yılların sonunda yapılmıştır. Özellikle Amerika’da ahşap evlerin neredeyse tamamı, 1980’lerden itibaren yerini yavaş yavaş hafif çelik evlere bırakmıştır. Özellikle arz talep eğrisindeki dalgalanma ile ahşap fiyatlarının beklenenden fazla artışı, hafif çelik malzemenin nakliye kolaylığı avantajıyla birleşince, piyasa rağbeti tamamen çelik evlere yönelmiştir.

Ülkemiz hafif çelik taşıyıcı sistemle 1999 Marmara depremi sonrasında tanışmıştır. Hızlı kurulumu ve depremden etkilenmeyen yapısıyla ilgi çekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, hafif çelik yapı ancak hafif çelik çerçeve sisteminin doğru şekilde üretilmesi, aplike edilmesi ve yalıtılması halinde dış etkenlere ve deprem yüklerine dayanıklı, sağlıklı bir yapı haline gelir. Hafif çelik profiller fabrikada bilgisayar denetiminde özel roll-forming makineleri ile yapıldığında kesit boyunca malzeme şekli ve özellikleri ve dolayısıyla yük altında tepkisi aynı olur. Profillerin flanş ve liplerindeki birkaç mm’lik uzunluk veya kıvrılma yarıçapı farklılıkları sistemin genel yük taşıma kapasitesini etkilemektedir.

Prefabrik Ev ve Çelik Evler Birbirine Benziyor, Peki Fark Nedir?
Prefabrik evler fabrika ortamında üretilir ve inşa alanına nakliye edilir.
Çelik evler ise; evinizin yapılacağı alanda çelik birleşimleri yapılır ve dış ve iç cepheden kaplaması yapılarak daha sağlam ve yalıtımlı yapılar olarak inşa edilirler. Hafif çelik yapılarda kullanılan çeliğin en az tek katlı yapılar için 1 mm. dubleks yapılar için 1.2mm olması gerekmektedir. Evin statik hesapları yapıldıktan sonra gerekli görülen yerlerde daha kalın çelik profiller ve gerekirse ağır çelik kullanılarak betonarme evlerle benzer bir dayanım ve yalıtım seviyesi elde edilmektedir. Bu sebeple çelik evleri de uzun seneler boyunca herhangi bir bakıma ihtiyaç duymaksızın sorunsuz şekilde kullanmak mümkündür. Ayrıca çelik evler depreme karşı da oldukça dayanıklıdırlar.

ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALATI
Çelik yapılar inşaata başlamadan önce proje çizilmesi ve plan yapılması gerekir. Ardından bilgisayar ortamında gerekli testler yapılarak, inşaatın nasıl yapılması gerektiği hesaplanır.

ÇELİK YAPILARIN AVANTAJLARI NEDİR?
Çelik yapılar; betonarme binalara göre daha sağlam olduğu için tercih edilir. Yapılarda çelik kullanılması, şu gibi avantajlar sağlar.

Bu sistem depreme karşı dayanıklı olup, binayı en iyi şekilde korur.
Esnek bir yapıya sahip olduğu için doğal afetlerden en az zararı görür.
Bina herhangi bir nedenle hasara uğramışsa, gerekli bakım&onarım işlemlerini yapılması daha kolay ve daha az maliyetli olur.
Ses ve ısı yalıtımı, betonarme binalara göre daha kalitelidir.
Binaya yıldırım düşme riski daha azdır.
Ekonomik anlamda tasarruf yapmanızı sağlar.
Hata payı en az seviyededir.
Malzemelerde israf daha düşük orandadır.
Uzun süreli kullanıma sahip olup, geri dönüştürülebilir yapıdadır.
Tekrar sökülebilir yapıda olup, farklı yerlerde böylece kullanılabilir.
Yapı olarak betonarme binalara göre daha hafiftir. Dolayısıyla ücret de orantılı olarak düşer.

Hizmetlerimiz

Ayrıntılı Bilgi için...

Bize Ulaşın..